CLK CONSULTING

Jesteśmy polską firmą doradczą. Własne, wieloletnie doświadczenia w biznesie międzynarodowym, wykorzystujemy oferując profesjonalne i kompleksowe wsparcie dla małych, średnich i dużych firm stawiających pierwsze kroki na rynkach międzynarodowych. Oferujemy sprawdzone rozwiązania niezbędne do sprawnego funkcjonowania każdego przedsiębiorstwa.

Sprawdź co możemy dla Ciebie zrobić

czym się zajmujemy?

Analiza rynku

Rejestracja firmy

Rozwój działalności

Inwestycje

Zarządzanie

Public Relations

Logistyka

Audyt

ANALIZA RYNKU

Wejście na nowy rynek czy wprowadzenie nowego produktu to jedno z największych wyzwań w rozwoju każdej organizacji. Bardzo często związane jest z dużym ryzykiem inwestycyjnym. Dlatego tak ważne jest właściwe rozpoznanie jeszcze przed podjęciem decyzji, tak aby zminimalizować ewentualne zagrożenia. W CLK CONSULTING przeprowadzamy szczegółowe analizy rynku, pod kątem produktów, którymi jesteś zainteresowany, czy usług które świadczysz. Analizujemy szanse, zagrożenia i ryzyka związane z wejściem na nowy rynek. Specjalizujemy się w analizie rynku krajów europejskich i Chin.

REJESTRACJA FIRMY

Rozpoczęcie działalności firmy zagranicą wiąże się z wnikliwą analizą skomplikowanych przepisów prawa, form działalności firmy, oraz szeregu innych regulacji. W CLK CONSULTING przeprowadzimy Cię sprawnie przez proces rejestracji spółki w Europie czy Chinach. Doradzimy najdogodniejszą formę prawną, oraz udzielimy wsparcia w zakresie organizacji biura, rekrutacji pracowników oraz wszelkiej pomocy formalno-prawnej związanej z rejestracją spółki.

ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI

Rozwój działalności firmy na nowych rynkach to skomplikowany i długotrwały proces. CLK CONSULTING wykorzystując wiedzę i doświadczenia oferuje pełne wsparcie w zakresie rozwoju działalności firmy na danym rynku. Opracowanie strategii działania, przygotowanie niezbędnych narzędzi, przygotowanie zespołu, wsparcie marketingowe i PR.

INWESTYCJE

Inwestycje kapitałowe, sprzedaż udziałów, fuzje czy przejęcia spółek wymagają wnikliwej analizy rynku i potencjalnych możliwości inwestycyjnych. W CLK CONSULTING zajmujemy się wsparciem w zakresie poszukiwania strategicznych partnerów biznesowych, inwestorów indywidualnych, funduszy inwestycyjnych gotowych zainwestować w Twoje pomysły biznesowe.

ZARZĄDZANIE

Zarządzanie to jeden z najbardziej skomplikowanych procesów w działaniu organizacji. CLK CONSULTING wykorzystując szerokie doświadczenia swoich konsultantów i partnerów wspiera Menedżerów firm w zakresie zarządzania organizacją, tworzenia procesów i narzędzi niezbędnych do rozwoju organizacji. Świadczymy również usługi w zakresie kontraktowego zarządzania organizacją, zarządzania projektami, tworzenia strategii, budowania zespołów i rozwoju organizacji.

PUBLIC RELATIONS

Budowanie wizerunku firmy poprzez właściwą komunikację z rynkiem i mediami to dzisiaj nieodzowny element funkcjonowania firmy na rynku. W CLK CONSULTING w profesjonalny sposób zadbamy o właściwą komunikację w zakresie PR korporacyjnego oraz PR marek i produktów Twojej firmy. Oferujemy również usługi w zakresie kontaktów z mediami oraz w komunikacji kryzysowej.

LOGISTYKA

Logistyka i magazynowanie towarów stanową jeden z największych kosztów w firmie. W CLK CONSUTLING na potrzeby organizacji opracowujemy kompleksowe programy usprawniania i optymalizacji procesów logistycznych dot. organizacji transportu, składowania towarów, obsługi dostaw.

AUDYT

Weryfikacja partnerów biznesowych, produkcji, załadunków czy jakości produktów jest dzisiaj jednym ze standardowych działań zabezpieczających interes partnerów na początku każdej współpracy. CLK CONSULTING oferuje kompleksowe usługi potwierdzające działalność firmy, weryfikujące procesy produkcyjne, załadunek towarów czy potwierdzające jakość produktów. Specjalizujemy się w analizie firm z Europy i Chin.

POZNAJ NASZ ZESPÓŁ

Pasjonaci biznesu, z wieloletnim doświadczeniem w zakresie zarządzania organizacją. Praktycy w marketingu, międzynarodowym handlu i logistyce dostaw. Specjaliści w dziedzinie prawa handlowego. Zaangażowani w wiele międzynarodowych projektów, w tym projektów inwestycyjnych. Uczestnicy konferencji eksperckich.

TOMASZ CELKA (Założyciel)

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Specjalista ds. biznesu międzynarodowego. Wieloletni menadżer wysokiego szczebla w międzynarodowej firmie z branży handlu i dystrybucji na rynku globalnym.

Specjalność w zakresie zarządzania organizacją, rozwoju sprzedaży, logistyki i marketingu na rynkach międzynarodowych. Ekspert ds. rynku azjatyckiego. Doradca inwestycyjny w zakresie zakupu/sprzedaży przedsiębiorstw.

PIOTR BEYER (Konsultant)

Absolwent wydziałów Towaroznawstwa oraz Zarządzania na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu o specjalnościach Menedżer Produktu i Przedsiębiorstwo w Gospodarce Globalnej oraz programu Master in Management (International Business and Project Development) na ESCP Europe w Paryżu.

Podczas studiów związany z działem badań rynkowych dużej europejskiej sieci handlowej. Aktywny członek Studenckiego Koła Naukowego przeprowadzającego projekty dla dużych polskich firm i Uniwersytetów.

Specjalizuje się w zarządzaniu i rozwoju działalności przedsiębiorstw na rynku globalnym oraz budową programów lojalnościowych dla firm.

MICHAŁ CZAJOR (Partner)

Specjalista ds. biznesu międzynarodowego.

W ostatnich 8 latach uczestniczył jako ekspert oraz doradca w wielu projektach międzynarodowych w tym dla podmiotów z listy największych polskich przedsiębiorstw, firm prywatnych jak i państwowych, w tym także dla notowanych na GPW.

Realizował projekty doradcze w zakresie marketingu międzynarodowego oraz rozwoju na rynkach zagranicznych (m.in. Ukraina, Mołdawia, USA, RPA, UE, Rosja, Turcja). Uczestniczył także we wprowadzaniu podmiotów zagranicznych na rynek Polski.

Jako ekspert ds. międzynarodowych (Wschód) brał udział w projektach realizowanych z funduszy MSZ. Posiada wieloletnie duże doświadczenie w pracy na rynkach byłego ZSRR.

PIOTR ORŁOWSKI (Partner)

Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Od 2005 roku, Radca Prawny w Kancelarii Orłowski Matwijcio Kancelaria Radców Prawnych Sp. p.

Specjalizuje się w zakresie: doradztwa w zakresie tworzenia i funkcjonowania spółek prawa handlowego, w tym w zakresie doboru form prawnych i organizacyjnych oraz umowach inwestycyjnych; obsługi transakcji kapitałowych, także w ramach procesów prywatyzacyjnych, w zakresie nabywania pakietów udziałów lub akcji w tym również spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, nabywania przedsiębiorstw i innych aktywów w tym nieruchomości; audytu prawnego przedsiębiorstw.